+31 6 124 764 43 Elke werkdag van 08:00 tot 9:00
Lettergrootte

14 april 2016
(bericht gemaakt door Gerrit Steen)

De Hulpdienst Hoevelaken vierde vorig jaar haar 30 jarig bestaan en kreeg, mede door de ondersteuning van de Lionsclub Hoevelaken, veel publiciteit. Toch merken de vrijwilligers telkens weer dat nog niet iedere Hoevelaker weet wat de Hulpdienst voor hem of haar kan betekenen.

Iedere vrijdag van 10.30 tot 12.00 inloopcafé
Om tot een grotere bekendheid te komen, organiseert De Hulpdienst elke vrijdagochtend, vanaf 15 april, een ontmoetingstafel in GrandCafé de Haen. Hier kunnen, als onderbreking van bijvoorbeeld de marktinkopen, vrijwilligers, hulpvragers en andere belangstellenden binnenlopen om elkaar te ontmoeten, informatie in te winnen of hulp te vragen. Dit alles onder het genot van een gratis kopje koffie. Er zullen altijd een paar afgevaardigden van de Hulpdienst als gastvrouw/heer aanwezig zijn.

Ontmoetingstafel
tafelDeze bijeenkomsten worden iedere vrijdagochtend gehouden van 10.30 tot 12.00 uur. Na drie maanden wordt dit initiatief getoetst. De windfaan van de Hulpdienst bij de ingang van de Haen geeft aan dat de ontmoetingstafel aanwezig is. Deze windfaan is een gift van het Hoevelakense bedrijf Pharmatech. Directeur Simon Arnoldussen zegde deze windfaan toe tijdens de vorig jaar gehouden Beursvloer. Bij de Hulpdienst zijn circa zeventig vrijwilligers aangesloten, die in het afgelopen jaar meer dan 2500 uren hulp verleenden aan de inwoners van Hoevelaken. De Hulpdienst komt in actie als tijdelijke hulp geboden is en er niemand in de naaste omgeving van de hulpvrager is waarop een beroep kan worden gedaan.

Jongeren
Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit: boodschappen doen, medicijnen ophalen, gezelschap en een praatje, klusjes in en rond de woning, de hond uitlaten, vervoer en begeleiding. Kortom, hulp in de ware zin van het woord. Vaak wordt hulp geboden aan de wat oudere inwoners van ons dorp, maar de Hulpdienst is er ook voor de jongeren die tijdelijke hulp goed kunnen gebruiken. Natuurlijk kunnen jongeren zich ook aanmelden als vrijwilliger. De Hulpdienst beschikt over een fraaie website, waarop alle informatie vermeld is: www.hulpdiensthoevelaken.nl.

Overige uitgelichte artikelen