+31 6 124 764 43 Elke werkdag van 08:00 tot 9:00
Lettergrootte

13 januari 2015
(bericht gemaakt door Gerrit Steen)

Dit jaar is het 30 jaar geleden dat de Hulpdienst Hoevelaken opgericht is. Op zaterdag 17 januari viert de Hulpdienst haar verjaardag in dorpshuis ‘de Stuw’. Er wordt dan vanaf 15.00 uur een jubileumfeest voor vrijwilligers en genodigden georganiseerd en tevens wordt de nieuwe website www.hulpdiensthoevelaken.nl officieel in gebruik genomen door wethouder Marly Klein, waardoor iedereen de Hulpdienst nog beter kan vinden. Het feestelijk karakter van deze middag wordt onderstreept met het optreden van smartlappenkoor “Ach en Wee”uit Achterveld.

“Mensen een helpende hand bieden in moeilijke tijden”. Deze doelstelling van de Hulpdienst Hoevelaken is nog even actueel als toen deze werd opgericht in 1985. Henk Bloklander, één van de oud-medewerkers van het eerste uur: “Zo’n 30 jaar geleden bespeurde ik in Hoevelaken een licht gevoel van onbehagen. Het dorp groeide snel, te snel voor verschillende inwoners. De instroom van enkele duizenden nieuwkomers in een paar jaar tijd was voor een dorp als Hoevelaken een zware belasting. Deze inwoners, die in noodgevallen hulp goed konden gebruiken, waren niet altijd in staat een beroep op familie of vrienden te doen. Zo ontstonden hier en daar wat kringetjes van vrijwillige hulp maar veel structuur zat daar nog niet in.”

Initiatiefgroep
Bloklander: “In 1983 werd een initiatiefgroep gevormd die een breed draagvlak van de Hoevelakense bevolking vormde. Echt vogels van heel verschillende pluimage. De op te richten hulpdienst was immers bedoeld voor alle Hoevelakense ingezetenen, zonder enige uitzondering. De leden van de initiatiefgroep, zo’n 25 in getal, merkten dat er wel wat addertjes onder het gras zaten. Vooral moesten we ons bewust zijn van de grenzen van ons werkterrein en de gebieden van andere organisaties eerbiedigen. In je enthousiasme zou je anderen tegen je in het harnas kunnen jagen en dat was natuurlijk niet de bedoeling. Er werd een goede taakstelling vastgelegd. Ook de sponsors van het startkapitaal waren belangrijk, zoals de gemeente Hoevelaken, de diaconieën van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Wijkgemeente, de Paulusparochie, de Lions, de Algemene en Christelijke Vrouwenbond, enz. Dankzij hen kon de Hulpdienst starten en blijven draaien!”

Beginperiode
De Hulpdienst startte in 1985 met 3 telefonistes, nu coördinatoren. genoemd. De eerste telefonistes waren Atie van de Top, Joke van de Heide en Florance Sloesarwij. Met drie coördinatoren en twee invallers wordt nog steeds gewerkt omdat het al vanaf het begin zeer doelmatig blijkt te zijn. In 1988 stopten Atie en Joke hiermee en er voor in de plaats kwamen Nel van de Brink en Klazien Verhoeven, die later ook nog voorzitter werd. Joke en Florance zijn nog steeds actief betrokken vrijwilligers, Atie heeft het volgehouden zolang haar gezondheid dat toeliet. Ze zaten toen tijdens de bereikbare uren nog dagelijks op kantoor of thuis bij een vaste telefoon, later werd de vaste telefoon vervangen door een handige mobile telefoon, die je overal kunt beantwoorden. Henk van de Top, Gerrie Hummel, Joke van de Heide, Florance Sloesarwij en Wil de Mey zijn vrijwilligers die vanaf het eerste uur steeds actief geweest voor Hulpdienst Hoevelaken. De hulpdienst begon met 68 vrijwilligers, dat aantal fluctueerde een beetje in de loop der jaren.

Ondersteuning
Nu, 30 jaar later, helpen nog steeds ruim 65 vrijwilligers van de Hulpdienst zo’n 200 ouderen, mantelzorgers, zieken, gehandicapten en visueel gehandicapten. De vrijwilligershulp is een aanvulling op de zorg van familie, burenhulp, dagopvang en thuiszorg. Zij ondersteunen u voor kortere of langere tijd, doen boodschappen of kleine klusjes in huis of in de tuin, zorgen voor een uurtje gezelschap, passen op de kinderen, helpen bij administratie of financiën of rijden u naar het ziekenhuis of naar een andere bestemming. Zorgt u voor een langdurig zieke partner, vader, moeder of familielid en zou u daarbij hulp kunnen gebruiken? Mogelijk kan een vrijwilliger van de Hulpdienst iets voor u betekenen. Bijvoorbeeld door een paar uur de zorg van u over te nemen, zodat u even tijd heeft voor uzelf. De Hulpdienst is er voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft.

Intensiever
Willemien van Putten: “Zo met elkaar verlenen we inmiddels duizenden uren hulp per jaar in de breedste zin van het woord. Ook worden mensen via huisartsen attent gemaakt op wat wij voor hen kunnen betekenen. Wij staan voor elke vraag, van wie dan ook, open en als het nodig is gaan we altijd kijken of we een oplossing kunnen bedenken. Soms gaan we rondmailen met de vraag wie van onze vrijwilligers een bepaald probleem kan helpen oplossen. De vraag verandert snel en zal vast nog veel meer veranderen en intensiever worden in onze sterk veranderende zorgwereld. Heel belangrijk is de mantelzorg die we bieden als ondersteuning van de partner bij erg zieke patiënten. Vooral het gezelschap houden van de zieke, zodat de ander even de deur uit kan, is soms zo broodnodig.”

Vrijwilliger worden
De Hulpdienst is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heeft u een paar uurtjes over om u vrijwillig in te zetten voor iemand die dat nodig heeft? Bijvoorbeeld door te helpen met boodschappen, een tuintje bij te houden, iemand naar het ziekenhuis te rijden of gewoon door even gezellig op bezoek te gaan? Hulpvragen kunnen eenmalig zijn, maar ook een korte of langere tijd duren. Iedereen kan vrijwilliger worden: mannen en vrouwen van verschillende leeftijd en verschillende achtergrond. Eén ding hebben al deze mensen gemeen: ze zijn bereid hulp te bieden aan iemand die dat nodig heeft. Aandacht, tijd en begrip zijn belangrijke kenmerken voor een vrijwilliger in de informele zorg. Een beetje relativeringsvermogen is ook belangrijk en vooral: een grote dosis humor! Op de website vindt u alle informatie die u nodig heeft. U kunt mailen, maar ook altijd bellen. Het telefoonnummer is 06-12476443. U maakt de Hulpdienst ook blij met een verjaardagscadeautje in de vorm van een financiële bijdrage. Dat kan door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL20 ABNA 0544 7590 87, t.n.v. Hulpdienst Hoevelaken.

Hoe werkt het?
Als u zich aanmeldt bij de Hulpdienst, heeft u eerst een gesprek met één van de coördinatoren. Coördinatoren zijn vrijwillige medewerkers, die vraag en aanbod zo goed mogelijk bij elkaar proberen te brengen. In het gesprek kunt u aangeven wat voor soort vrijwilligerswerk u graag zou willen doen en hoeveel tijd u beschikbaar heeft. De coördinator vertelt u hoe de Hulpdienst werkt en wat de Hulpdienst u kan bieden. Zodra de coördinator een hulpvraag binnen krijgt die bij u past, wordt u gevraagd of u de hulpvraag wilt oppakken. Tijdens uw werkzaamheden voor de Hulpdienst, kunt u altijd terugvallen op de coördinator. Als vrijwilliger van de Hulpdienst bent u verzekerd. Het bestuur zorgt voor bijscholing en training. Tweemaal per jaar wordt een vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Daarnaast ontvangt u het jaarverslag. Wilt u zich aanmelden neem dan contact op met de Hulpdienst Hoevelaken.

Informatiestand
Ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van Hulpdienst Hoevelaken heeft Lions Club Hoevelaken besloten om diverse activiteiten in 2015 te ondernemen ter ondersteuning van de Hulpdienst onder het motto “Help de Hulpdienst helpen”. Ook bij de oprichting van Hulpdienst 30 jaar geleden is de Lions Club actief betrokken geweest met het verzorgen van de officiële notariële registratie en aanschaf van diverse attributen zoals een telefoonbeantwoorder. De aftrap van de Lions activiteiten voor de Hulpdienst vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Hoevelakers op 9 januari in “De Stuw” (19.30 – 22.00 uur), waar de Hulpdienst een informatiestand zal hebben waar informatie wordt verschaft over de activiteiten en waar hulpbehoevenden en vrijwilligers zich kunnen aanmelden.

Overige uitgelichte artikelen