+31 6 124 764 43 Elke werkdag van 08:00 tot 9:00
Lettergrootte

18 mei 2016

Woensdagavond 11 mei hebben we weer een vrijwilligersavond gehouden in de Kopperhof. Ook dit keer was er weer een gezellig programma samengesteld, maar wel met een hoog ‘doe-het-zelf’ gehalte. Na het welkomstwoord van onze voorzitter Lenske Jonker, waarin de activiteiten van het laatste halfjaar werden gememoreerd, was de vloer voor Peter Vedder van de praktijk voor fysiotherapie Uttien en Vermeer.

Omdat het nogal eens voorkomt dat wij bij onze dienstverlening de hulpvrager moeten helpen bij het gaan zitten in een stoel of het in- of uitstappen van de auto had Peter een leerprogramma opgesteld dat voorkomt dat wij te zwaar moeten tillen en de hulpvrager veilig wordt geholpen. Aan de hand van een paar filmpjes werd duidelijk gemaakt hoe we tewerk moeten gaan. Van het bed in een stoel, rechtop zitten ineen stoel en tenslotte het lastige in- en uitstappen van de auto.

Praktijkoefening
Maar het bleef niet bij een toelichting en een filmpje. Wij moesten ook daadwerkelijk oefenen in groepjes van drie. Op de parkeerplaats van de Kopperhof konden een paar auto’s gebruikt worden voor deze oefening. Een leuk en leerzaam onderdeel van het programma dat vakkundig en onderhoudend door Peter werd gepresenteerd. Na de pauze begon het programma weer traditiegetrouw met een gedicht van Willemien van Putten.

Afscheid Willemien van Putten
Dit keer een gedicht met een wat droevig einde. Hierdoor waren we plotsklap in de juiste stemming voor het volgende onderdeel van het programma, namelijk het afscheid nemen van Willemien als secretaris van onze Hulpdienst. Natuurlijk heeft Willemien na dertig jaar alle recht om het rustiger aan te gaan doen, maar het doet wel een beetje pijn.

Lenske eerde en bedankte Willemien op geheel eigen wijze, namelijk ook met een gedicht. Met bloemen en een cadeaubon en onder luid applaus werd dit afscheid beklonken. Maar gelukkig stopt Willemien alleen met haar bestuursfunctie en blijft ze voor de Hulpdienst behouden in de functie van Ambassadeur en steun en toeverlaat voor een ieder.

Toos Righarts
De secretariaatswerkzaamheden van Willemien worden overgenomen door Toos Righarts die al enige tijd deel uitmaakte van het bestuur. Ook werd deze avond afscheid genomen van Barbara Riemersma die door het aanvaarden van een echte baan helaas niet meer voldoende tijd kon vrijmaken voor haar bestuurswerk. Ook Barbara werd hartelijk bedankt voor haar inzet en ontving ook bloemen en een cadeaubon. En na al deze plechtigheden was het natuurlijk tijd voor een hapje en een drankje en de daarbij behorende onderlinge gesprekjes. Kortom een hele gezellige en nuttige avond. Een avond die wellicht nog gezelliger was geweest als de opkomst van onze vrijwilligers wat groter was.

Overige uitgelichte artikelen