+31 6 124 764 43 Elke werkdag van 08:00 tot 9:00
Lettergrootte

14 oktober 2015
(bericht gemaakt door Gerrit Steen)

Vrijwilligersbijeenkomst in de Kopperhof.
Op zaterdag 3 oktober werd de jaarlijkse vrijwilligersdag van de Hulpdienst Hoevelaken weer gehouden in de Kopperhof. Deze bijeenkomst heeft een feestelijk tintje omdat het in de eerste plaats bedoeld is om de ruim 70 vrijwilligers te bedanken voor hun werkzaamheden in dit jaar. Helaas was niet iedereen aanwezig. Het feestelijke tintje werd muzikaal onderstreept door een tweetal optredens van de volksdansgroep Rav Brachot uit Nijkerk.

Voor de pauze lag het accent op de internationale dansen en na de pauze werden voornamelijk Joodse dansen uitgevoerd. De optredens werden door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. Daarnaast blikte voorzitter Lenske Faber terug op alle activiteiten die in dit jubileum jaar, de hulpdienst bestaat dit jaar 30 jaar, hebben plaatsgevonden. Veel waardering werd uitgesproken voor de samenwerking met de Lions Hoevelaken die in de afgelopen periode veel aan fondsenwerving voor de Hulpdienst heeft gedaan en met groot succes. Door deze financiële middelen kan de Hulpdienst haar werkzaamheden voor de inwoners van Hoevelaken, die kortstondige hulp nodig hebben, ook in de toekomst voortzetten.

Bereikbaarheid
Traditiegetrouw las Willemien van Putten een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt gedicht voor, waarna onder het genot van een hapje en een drankje een zeer gezellige sfeer ontstond waarbij komische en minder komische anekdotes de ronde deden. De bereikbaarheid van de Hulpdienst is met ingang van 1 oktober verdubbeld. Tot nu toe werd de telefoon direct tussen 08.00 en 09.00 door één van de coördinatoren opgenomen, nu is dat ook het geval tussen 18.00 en 19.00 uur. Uiteraard kan ook buiten deze tijden worden gebeld, maar dan kunnen de mensen (op alle werkdagen) een boodschap inspreken. De Hulpdienst is dagelijks bereikbaar op nummer 06-124 764 43. Wie een boodschap inspreekt wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

Woonbewust-beurs
Zaterdag 26 september jl, werd er in het dorpshuis de Stuw een beurs gehouden met als thema bewust wonen. Met name voor de ouderen werden hier hulpmiddelen getoond die de dagelijkse werkzaamheden kunnen vereenvoudigen of weer mogelijk maken. Ook aanpassingen aan de woningen, waardoor men langer zelfstandig kan blijven wonen waren vertegenwoordigd. Natuurlijk was ook de Hulpdienst Hoevelaken met een stand aanwezig. Helaas viel de belangstelling voor de beurs wat tegen. Wellicht was het mooie weer of de gelijktijdig gehouden Kunstroute daarvan de oorzaak.

Missie
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorganisatie die al sinds 1985 praktische hulp biedt aan ouderen, langdurig zieken en gehandicapten. Deze hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig heeft. Wanneer het niet mogelijk is om een beroep te doen op buren, familie of kennissen, staan de vrijwilligers voor u klaar. Het kan gaan om eenmalige hulp, hulp van korte duur of gedurende een langere periode. Zij doen boodschappen, komen langs voor een uurtje gezelschap of een spelletje, rijden mensen naar het ziekenhuis of naar een andere bestemming, passen even op de kinderen of helpen bij financiën of administratie. Andere vrijwilligers doen kleine klusjes in huis of in de tuin. Wanneer er sprake is van kortdurende of langdurende hulp, wordt deze in principe maximaal twee keer per week aangeboden.

 

Overige uitgelichte artikelen