+31 6 124 764 43 Elke werkdag van 08:00 tot 9:00
Lettergrootte

Ontstaan

De Hulpdienst Hoevelaken is een stichting die in 1985 is ontstaan uit een initiatief van kerkelijke en maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp aan de inwoners van Hoevelaken, die bij ziekte, een handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep kunnen doen op bestaande hulpinstanties, familie, buren, etc.

Organisatie

De stichting bestaat uit een bestuur, dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen de stichting, alsmede het organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten en het onderhouden van contacten met instanties en andere hulpinstellingen.

De afhandeling van hulpvragen wordt geregeld door een groep van een zestal coördinatoren. Zij zorgen er bij toerbeurt voor dat vragen voor hulp worden geregistreerd en dat er een vrijwilliger wordt gezocht voor een hulpvraag.

Zij zijn de contactpersonen tussen hulpvragers en hulpbieders. Coördinatoren rapporteren per kwartaal aan het bestuur welke hulp er is verleend. Een groep van meer dan 50 vrijwilligers zorgt voor de daadwerkelijke hulpverlening op een aantal ondergenoemde gebieden. Zij doen dit op verzoek van een coördinator.

Hulpverlening

Hoe en wat kunnen we regelen?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen langer durende hulpverlening, zoals regelmatig terugkerende bezoeken en ondersteuning van mantelzorgers, en incidentele/kortdurende hulpverzoeken, zoals vervoer.

Bij langer durende hulpverlening worden één of meerdere vrijwilligers ingezet, die dan zelf afspraken maken met de hulpvrager m.b.t. data en tijdstippen. Er vindt dan éénmalige registratie plaats. Bij incidentele hulpvragen wordt elke vraag, de hulpvrager en de uitvoerende vrijwilliger geregistreerd door de dienstdoende coördinator.

Wat kunnen we niet?

Onze vrijwilligers mogen geen medische handelingen verrichten en geen medicijnen verstrekken. Ook worden geen huishoudelijke taken uitgevoerd of handelingen die door een (betaalde) zorgverlenende instelling wordt uitgevoerd.

Zijn er kosten verbonden aan de hulpverlening?

Voor vervoer geldt per 1-1-2022 binnen Hoevelaken € 2,00 per rit (heen en terug), dubbel € 4,00 wanneer vervoerder weer terug moet komen, dus 2x op en neer. Voor buiten Hoevelaken geldt een vergoeding van €0,35 per gereden kilometer en eventuele parkeerkosten.

Voor alle andere hulpverlening geldt: als er kosten gemaakt moeten worden dienen deze door hulpvrager te worden vergoed. Betaling is altijd contant en direct aan de vrijwilliger.

Mantelzorg

Kortere tijd (maximaal een dagdeel) een mantelzorg(er/ster) de gelegenheid geven iets voor zich/haarzelf te kunnen doen en in die tijd de persoon die de zorg krijgt gezelschap houden, zoals samen koffie drinken, wandelen, spelletjes doen, enz.

Tuinieren

Kleinere, ook herhalende, werkzaamheden in een tuin, zoals snoeien van struiken, maaien gras, en dergelijke. Voor grotere werkzaamheden wordt in de regel doorverwezen naar een professioneel bedrijf.

Dierenzorg

(Voor kortere tijd) verzorgen van een (huis)dier als de eigenaar dit niet (meer) kan en er geen andere oplossing beschikbaar is. Bijvoorbeeld uitlaten van een hond. Meestal wordt deze activiteit door meerder vrijwilligers in pool-verband geregeld.

Boodschappen

Boodschappen doen, met name dagelijkse boodschappen in een supermarkt, drogisterij, en dergelijke, voor personen die slecht ter been zijn en niet kunnen of willen laten bezorgen.

Kinderoppas

Kortere tijd op kinderen passen om een ouder de gelegenheid te geven even weg te kunnen.

Administratie

Helpen bij het op orde brengen/houden van persoonlijke administratie. Eventueel helpen bij contact met Belastingdienst, Notaris, Gemeentelijke instellingen en dergelijke.

Klusjes

Allerlei kleinere reparaties of andere klusjes, zoals ophangen schilderij, vervangen van een lamp, en zo meer. Voor grotere klussen, zoals behangen en dergelijke wordt in principe verwezen naar een professioneel bedrijf.

Beweging

Een wandeling(etje) of fietstocht(je) met iemand die dat niet graag alleen kan of wil. Meestal een zich herhalende activiteit.

Vervoer

Het vervoer per auto kan variëren tussen vervoer binnen Hoevelaken, regionaal en langere afstanden. Voor vervoer binnen Hoevelaken wordt een vast bedrag in rekening gebracht, daarbuiten wordt prijs per kilometer berekend.