Hulpdienst Hoevelaken

06 - 124 764 43

Wij zijn persoonlijk bereikbaar op werkdagen van 08:00 t/m 09:00. Buiten deze uren kunt u een boodschap achterlaten.

  • over ons

Over Ons

Letter grootte:

De Hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie die mensen in Hoevelaken ondersteunt en tijdelijke hulp biedt. De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig heeft. Te denken valt aan chronisch zieken, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, dementerenden en aan mantelzorgers. Vrijwilligers ondersteunen mensen voor kortere of langere tijd. Ze doen boodschappen, maken een wandeling met iemand of brengen de hulpvrager naar het ziekenhuis of een andere bestemming. Mensen die vaak alleen zijn kunnen ook een beroep doen op de Hulpdienst. Zij kunnen in contact gebracht worden met een vrijwilliger die geregeld op bezoek komt. Het gaat bij de Hulpdienst Hoevelaken niet om verpleging of thuiszorg die onder de beroepsmatige zorg vallen.