Hulpdienst Hoevelaken

06 - 124 764 43

Wij zijn persoonlijk bereikbaar op werkdagen van 08:00 t/m 09:00. Buiten deze uren kunt u een boodschap achterlaten.

‘Moeder van de Hulpdienst’

Willemien van Putten stopt als bestuurslid

HOEVELAKEN  Na zich 31 jaar lang met hart en ziel ingezet te hebben voor de Hulpdienst Hoevelaken, heeft Willemien van Putten haar secretariaatsfunctie voor deze dienst neergelegd. Tijdens de Vrijwilligersavond van de Hulpdienst op 11 mei jl. werd ze door voorzitter Lenske Jonker in de bloemetjes gezet en kreeg ze een fraai afscheidsboek overhandigd met bijdragen van een groot aantal vrijwilligers die hierbij de gelegenheid te baat namen om haar op persoonlijke wijze te bedanken voor het vele werk dat ze als bestuurslid heeft gedaan bij ‘haar’ club.

Je gaat stoppen, maar gelukkig ga je ons niet verlaten, zei Lenske Jonker in haar toespraak. “Daar zijn we heel blij om want ik zie jou, en velen met mij denk ik, als de moeder van de Hulpdienst. De Hulpdienst is jouw ‘kindje’. Je hebt dat kindje geboren zien worden en al die jaren geholpen om groot en volwassen te worden. Ruim dertig jaar lang en dat is geen kleinigheid! Ik ben je ontzettend gaan waarderen in de wijze waarop je je hebt ingezet voor de Hulpdienst. Je bent enorm gedreven en kenmerkend voor jou is je mentaliteit van ‘niet-zeuren, maar aanpakken’. Je bent positief en oplossingsgericht, een bemiddelaar bij uitstek. Je kunt met iedereen samenwerken en ook in lastige tijden die samenwerking behouden.”

AMBASSADEUR Je bent positief en oplossingsgericht, een bemiddelaar bij uitstek, vervolgde Jonker. “Je bent kleurrijk en je hebt je eigen stijl. Als je een presentatie houdt over de Hulpdienst weet je dat zo boeiend te doen, dat de mensen een levendig beeld krijgen van wat de Hulpdienst inhoudt. Iedereen kent je gedichtjes en je potjes jam. Je gaat je functie als secretaris van de Hulpdienst neerleggen, maar gelukkig blijf je als vrijwilligster bij ons en mogen we gebruik maken van jouw ervaring en contacten, ook in je nieuwe rol als Ambassadeur van de Hulpdienst.”

IMKER  “Ik blijf mijn eigen mensen gewoon bezoeken, maar ik zou ook wel contacten willen leggen en/of onderhouden bij mensen die ons nodig hebben, ik zie wel wat er op mijn paadje voorbij komt, het was in elk geval fijn om met en voor jullie te werken en me in te zetten”, aldus Willemien van Putten. Ze heeft nu ook wat meer tijd om zich met de hobby van haar man Jan bezig te houden: “Jan is imker geworden en ik help hem er vaak bij. We hebben goede contacten met het Van Lodenstein College in Hoevelaken.

De school wil daar graag als lesmateriaal een of twee bijenkasten hebben, zodat de leerlingen kunnen zien hoe bijen leven en er voor ze gezorgd moet worden. Daarnaast gaan we er regelmatig een theorieles over geven, hier zijn we dit voorjaar mee gestart en het is ontzettend mooi om te doen.”

HULP De functie van Willemien van Putten wordt overgenomen door Toos Righarts, die al enige tijd deel uitmaakte van het bestuur van de Hulpdienst. Op de Vrijwilligersavond werd ook afscheid genomen van Barbara Riemersma, die door het aanvaarden van een echte baan helaas niet meer voldoende tijd kon vrijmaken voor haar bestuurswerk. De vrijwilligershulp is een aanvulling op de zorg van familie, burenhulp, dagopvang en thuiszorg. Zij ondersteunen u voor kortere of langere tijd, doen  boodschappen of kleine klusjes in huis of in de tuin, zorgen voor een uurtje gezelschap, passen  op de kinderen, helpen bij administratie of financiën of rijden u naar het ziekenhuis of naar een andere bestemming.

”Ik heb nu wat meer tijd voor mijn grote hobby, bijen houden!”

Willemien

 

 

 

Actieve vrijwilligersavond Hulpdienst

HOEVELAKEN - Woensdagavond 11 mei hebben we weer een vrijwilligersavond gehouden in de Kopperhof. Ook dit keer was er weer een gezellig programma samengesteld, maar wel met een hoog ‘doe-het-zelf’ gehalte. Na het welkomstwoord van onze voorzitter Lenske Jonker, waarin de activiteiten van het laatste halfjaar werden gememoreerd, was de vloer voor Peter Vedder van de praktijk voor fysiotherapie Uttien en Vermeer.

Omdat het nogal eens voorkomt dat wij bij onze dienstverlening de hulpvrager moeten helpen bij het gaan zitten in een stoel of het in- of uitstappen van de auto had Peter een leerprogramma opgesteld dat voorkomt dat wij te zwaar moeten tillen en de hulpvrager veilig wordt geholpen. Aan de hand van een paar filmpjes werd duidelijk gemaakt hoe we tewerk moeten gaan. Van het bed in een stoel, rechtop zitten ineen stoel en tenslotte het lastige in- en uitstappen van de auto.

Praktijkoefening

Maar het bleef niet bij een toelichting en een filmpje. Wij moesten ook daadwerkelijk oefenen in groepjes van drie. Op de parkeerplaats van de Kopperhof konden een paar auto’s gebruikt worden voor deze oefening. Een leuk en leerzaam onderdeel van het programma dat vakkundig en onderhoudend door Peter werd gepresenteerd. Na de pauze begon het programma weer traditiegetrouw met een gedicht van Willemien van Putten.

Afscheid Willemien van Putten

Dit keer een gedicht met een wat droevig einde. Hierdoor waren we plotsklap in de juiste stemming voor het volgende onderdeel van het programma, namelijk het afscheid nemen van Willemien als secretaris van onze Hulpdienst. Natuurlijk heeft Willemien na dertig jaar alle recht om het rustiger aan te gaan doen, maar het doet wel een beetje pijn.

Lenske eerde en bedankte Willemien op geheel eigen wijze, namelijk ook met een gedicht. Met bloemen en een cadeaubon en onder luid applaus werd dit afscheid beklonken. Maar gelukkig stopt Willemien alleen met haar bestuursfunctie en blijft ze voor de Hulpdienst behouden in de functie van Ambassadeur en steun en toeverlaat voor een ieder.

Toos Righarts

De secretariaatswerkzaamheden van Willemien worden overgenomen door Toos Righarts die al enige tijd deel uitmaakte van het bestuur. Ook werd deze avond afscheid genomen van Barbara Riemersma die door het aanvaarden van een echte baan helaas niet meer voldoende tijd kon vrijmaken voor haar bestuurswerk. Ook Barbara werd hartelijk bedankt voor haar inzet en ontving ook bloemen en een cadeaubon. En na al deze plechtigheden was het natuurlijk tijd voor een hapje en een drankje en de daarbij behorende onderlinge gesprekjes. Kortom een hele gezellige en nuttige avond. Een avond die wellicht nog gezelliger was geweest als de opkomst van onze vrijwilligers wat groter was.

Ontmoetingstafel in De Haen

Iedere vrijdag van 10.30 tot 12.00 inloopcafé

HOEVELAKEN De Hulpdienst Hoevelaken vierde vorig jaar haar 30 jarig bestaan en kreeg, mede door de ondersteuning van de Lionsclub Hoevelaken, veel publiciteit. Toch merken de vrijwilligers telkens weer dat nog niet iedere Hoevelaker weet wat de Hulpdienst voor hem of haar kan betekenen.

Door Gerrit Steen

Om tot een grotere bekendheid te komen, organiseert De Hulpdienst elke vrijdagochtend, vanaf 15 april, een ontmoetingstafel in GrandCafé de Haen. Hier kunnen, als onderbreking van bijvoorbeeld de marktinkopen, vrijwilligers, hulpvragers en andere belangstellenden binnenlopen om elkaar te ontmoeten, informatie in te winnen of hulp te vragen. Dit alles onder het genot van een gratis kopje koffie. Er zullen altijd een paar afgevaardigden van de Hulpdienst als gastvrouw/heer aanwezig zijn.

Ontmoetingstafel
tafelDeze bijeenkomsten worden iedere vrijdagochtend gehouden van 10.30 tot 12.00 uur. Na drie maanden wordt dit initiatief getoetst. De windfaan van de Hulpdienst bij de ingang van de Haen geeft aan dat de ontmoetingstafel aanwezig is. Deze windfaan is een gift van het Hoevelakense bedrijf Pharmatech. Directeur Simon Arnoldussen zegde deze windfaan toe tijdens de vorig jaar gehouden Beursvloer. Bij de Hulpdienst zijn circa zeventig vrijwilligers aangesloten, die in het afgelopen jaar meer dan 2500 uren hulp verleenden aan de inwoners van Hoevelaken. De Hulpdienst komt in actie als tijdelijke hulp geboden is en er niemand in de naaste omgeving van de hulpvrager is waarop een beroep kan worden gedaan.

Jongeren
Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit: boodschappen doen, medicijnen ophalen, gezelschap en een praatje, klusjes in en rond de woning, de hond uitlaten, vervoer en begeleiding. Kortom, hulp in de ware zin van het woord. Vaak wordt hulp geboden aan de wat oudere inwoners van ons dorp, maar de Hulpdienst is er ook voor de jongeren die tijdelijke hulp goed kunnen gebruiken. Natuurlijk kunnen jongeren zich ook aanmelden als vrijwilliger. De Hulpdienst beschikt over een fraaie website, waarop alle informatie vermeld is: www.hulpdiensthoevelaken.nl.

Seniorenbeurs 2016 in Nijkerk

Drie jaar geleden organiseerden de Hulpdienst Hoevelaken, de PCOB, het UVV en Sigma samen met de gemeente Nijkerk een seniorenbeurs. Met 1500 bezoekers bleek de beurs een schot in de roos en dus voor herhaling vatbaar. Afgelopen vrijdag 18 maart werd dus weer een seniorenbeurs gehouden, dit keer in Het Hof van Holland.  En natuurlijk was onze Hulpdienst weer betrokken bij de organisatie.

Vanzelfsprekend waren we ook op de beurs aanwezig met een stand. Dankzij gulle giften en de nodige creativiteit hebben wij inmiddels een stand die gezien mag worden. De hele middag en een deel van de avond hebben onze vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden aan de bezoekers uitleg gegeven over onze activiteiten.  Was de eerste beurs al een succes, deze tweede beurs overtrof met meer dan vijftig standhouders alle verwachtingen en gelukkig was er veel belangstelling voor onze Hulpdienst-stand.

 Natuurlijk is u, als bezoeker van de vorige week in Nijkerk gehouden Seniorenbeurs, de fraaie windfaan van de Hulpdienst bij de ingang opgevallen.Deze windfaan is een gift van het Hoevelakense bedrijf Pharmatech. Directeur Simon Arnoldussen zegde deze windfaan toe tijdens de vorig jaar gehouden Beursvloer. Langs deze weg dankt de Hulpdienst Hoevelaken de heer Arnoldussen voor deze eyecatcher, die bij de vele presentaties van onze Hulpdienst Hoevelaken zeer goed van pas komt

 

Reanimatiecursus Hulpdienst Hoevelaken

HOEVELAKEN - Bij een hartstilstand, zijn de eerste 6 minuten met iemand in de buurt die hulp verleent en stuurt van een enorm belang. Wie reanimatie kan geven redt vaak een leven! Hoe meer mensen dit kunnen, hoe groter is de levenskans van hen die we dat zo gunnen! Op maandagavond 8 februari jl. kregen de vrijwilligers van de Hulpdienst Hoevelaken een reanimatie cursus aangeboden. De cursus werd gegeven door docenten die verbonden zijn aan de Nederlandse Hartstichting. Behalve dat de vrijwilligers vertrouwd werden gemaakt met het zo belangrijke reanimeren, leerden ze ook van de defibrillator gebruik maken. De belangstelling was groot, er waren maar liefst twee groepen die een les van 1½ uur kregen met aan het eind van het jaar een herhaling van de geleerde stof, zodat iedereen met vertrouwen het geleerde in praktijk durft te brengen.